XIII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków

W dniach 19-24 września 2010 w Krakowie już po raz trzynasty odbyły się Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków. W tym roku tematem konferencji była logika i podstawy matematyki. W Warsztatach wzięło udział 220 młodych matematyków z Polski i nie tylko, zostało wygłoszonych 19 referatów. Organizatorzy zaprosili także wybitnych specjalistów z dziedziny: prof. Cichonia (Politechnika Wrocławska), prof. Newelskiego (Uniwersytet Wrocławski), prof. Urzyczyna (Uniwerstytet Warszawski), prof. Wrońskiego (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Zaionca (Uniwersytet Jagielloński), którzy wygłosili dłuższe wykłady. Wśród tematów podejmowanych przez referentów dominowały zagadnienia forcingowe, teoriomodelowe, automatyczne dowodzenie twierdzeń oraz związki logiki z informatyką.

Na Warsztatach obecna była pokaźna grupka studentów naszego wydziału. Wśród nich referaty wygłosili Michał Pilipczuk, Maciek Skórski i Michał Skrzypczak. Więcej informacji o Warsztatach można znaleźć na stronie http://omega.im.uj.edu.pl/warsztaty/.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License