2nd Summer School on Analysis 2010

Relacja

W dniach 12-17.09.2010r. na Uniwersytecie G.W. Leibniza w Hannover odbyła się letnia szkoła z analizy. Tematem była teoria spektralna i równania różniczkowe cząstkowe.

Od strony naukowej, piszącemu te słowa, wykłady wydały się dość trudne w zrozumieniu. Może dlatego, że większość uczestników stanowili już doktoranci. Niemniej były one z grubsza ciekawe. Szczególnie kurs prof. A. Constantina o falach na wodzie był interesujący. Oprócz wykładów miała miejsce sesja posterowa. Przebiegała ona w ten sposób, że pierwszego dnia uczestnicy wywiesili swoje plakaty w pokoju przeznaczonym na coffee breaki, po czym w czasie trwania szkoły często dyskutowano o tych plakatach na przerwach. Jak dla mnie, pomysł bardzo trafiony.

Od strony towarzyskiej, również bardzo dobrze. Uczestnicy zjechali się niemal z całego świata. Można było poznać wielu młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Sprzyjała integracji wycieczka do kopalni oraz jedna uroczysta kolacja.

Nie trzeba dodawać, że organizacja całości stała na bardzo wysokim poziomie. (Jest to chyba standard u naszych zachodnich sąsiadów.)

Materiały

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License